Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ως άμεσα εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο είναι ο κορυφαίος δημοκρατικός θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1979 εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεση καθολική ψηφοφορία. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελούν τους νομοθετικούς πυλώνες της ΕΕ. Αποτελείται από 751 μέλη, που εκπροσωπούν το μεγαλύτερο διακρατικό δημοκρατικό εκλογικό σώμα στον κόσμο, με 375 εκατομμύρια ψηφοφόρους, στις τελευταίες ευρωεκλογές

Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε σημαντικά τον ρόλο του Κοινοβουλίου, με τις περισσότερες αποφάσεις να λαμβάνονται πλέον από κοινού με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (διαδικασία συναπόφασης). Τα μέλη του ΕΚ εγκρίνουν το διορισμό των Ευρωπαίων Επιτρόπων και ελέγχουν τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ, μαζί με το Συμβούλιο. Επιπλέον, το ΕΚ ασκεί δημοκρατικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο, μέσω γραπτών ή προφορικών ερωτήσεων.

Το ΕΚ έχει 20 Μόνιμες Επιτροπές, τα μέλη των οποίων έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να συντάσσουν εκθέσεις, να τροποποιούν τις νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν και να ψηφίζουν τα κείμενα που υποβάλλονται προς έγκριση, αργότερα, στην Ολομέλεια. Για την ανάπτυξη των διεθνών επαφών του Κοινοβουλίου, έχουν διαμορφωθεί 34 Αντιπροσωπείες, όπως είναι η αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας, η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά και η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ.

Οι ευρωβουλευτές εργάζονται στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η κοινοβουλευτική προετοιμασία λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες και μια φορά το μήνα, η Ολομέλεια του ΕΚ συνεδριάζει στο Στρασβούργο, όπου και εγκρίνονται τα κείμενα. Τα περισσότερα διοικητικά όργανα του θεσμού βρίσκονται στο Λουξεμβούργο.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντάσσονται σε επτά πολιτικές κοινοβουλευτικές ομάδες, ενώ τριάντα βουλευτές είναι Μη Εγγεγραμμένα Μέλη. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), στην οποία ανήκουν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα, με 271 μέλη.

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος εξελέγη Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, τον Ιούνιο 2009. Η κοινοβουλευτική του δράση επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα στα πεδία αρμοδιότητος των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχει και επεκτείνεται σε ζητήματα άμεσου ελληνικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Με την ιδιότητά του ως Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας, έχει αναπτύξει σημαντική δράση σε θέματα που άπτονται των ελληνοτουρκικών αλλά και των ευρω-τουρκικών σχέσεων. Σημειωτέα είναι η ενσωμάτωση της ανάγκης υπογραφής και επικύρωσης από την Τουρκία της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) σε νομοθετικά και μη κείμενα, διαφορετικών Επιτροπών, ώστε να ασκηθεί πίεση στην υποψήφια προς ένταξη χώρα.

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Η Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για:

  • την ανάπτυξη κοινής πολιτικής για τις σιδηροδρομικές, οδικές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών,
  • την ασφάλεια των μεταφορών,
  • τα δικαιώματα των επιβατών,
  • την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον τουρισμό,
  • την καταπολέμηση της θαλάσσιας πειρατείας

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Η Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για:

  • την πολιτική και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος (ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, διαχείριση των αποβλήτων κτλ),
  • τη δημόσια υγεία (φαρμακευτικά προϊόντα, γενόσημα φάρμακα, κτλ),
  • την ασφάλεια των τροφίμων (σήμανση τροφίμων κτλ)

Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Η Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας αποτελείται από ίσο αριθμό βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, εναλλάξ στην Τουρκία και τις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο.
Η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας διεξάγει συζητήσεις σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, εξετάζει την εφαρμογή
της Τελωνειακής Ένωσης και παρακολουθεί την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-πΓΔΜ

Η Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-πΓΔΜ δημιουργήθηκε το 2004 και έχει στόχο την εξέταση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, με έμφαση στην εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η Αντιπροσωπεία μπορεί να διατυπώνει συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς την κυβέρνηση της πΓΔΜ, προς το Συμβούλιο της ΕΕ και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας

Από το 2009 έως το 2011 ο Γιώργος Κουμουτσάκος ήταν αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας.