Πολιτική Απορρήτου

Το αρχείο που τηρεί το γραφείο του βουλευτή Γιώργου Κουμουτσάκου, με σκοπό την επικοινωνία για την αποστολή ενημερωτικού υλικού για την κοινοβουλευτική του δραστηριότητα και γενικότερα για τους στόχους και το πρόγραμμα δράσης του, προστατεύεται με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,  άνευ αδείας κοινολόγηση, αλλοίωση, απώλεια, ή μη καταστροφή.